انواع کابل کشی قدرت و فرمان

انواع کابل کشی قدرت و فرمان

کابل کشی، فرآیندی است که در آن کابل ها و سیم ها در ساختمان ها نصب می شوند. کابل ها و سیم ها، وظیفه انتقال برق، سیگنال های کنترلی، داده ها و سایر اطلاعات را در ساختمان بر عهده دارند.

انواع کابل کشی، بر اساس نوع کابل ها، نوع تجهیزات، محیط و سایر عوامل طبقه بندی می شوند.

انواع کابل کشی بر اساس نوع کابل ها

بر اساس نوع کابل ها، کابل کشی ها به دو دسته اصلی تقسیم می شوند:

کابل کشی مسی: در این نوع کابل کشی، از کابل های مسی استفاده می شود. کابل های مسی، دارای مقاومت الکتریکی پایینی هستند و در برابر نویز و تداخل الکتریکی مقاوم هستند.

کابل کشی فیبر نوری: در این نوع کابل کشی، از کابل های فیبر نوری استفاده می شود. کابل های فیبر نوری، در برابر نویز و تداخل الکتریکی بسیار مقاوم هستند و می توانند اطلاعات را با سرعت بالا و دقت بالا انتقال دهند.

انواع کابل کشی بر اساس نوع تجهیزات

بر اساس نوع تجهیزات، کابل کشی ها به دسته های زیر تقسیم می شوند:

کابل کشی قدرت: این نوع کابل کشی، وظیفه انتقال برق را بر عهده دارد.

کابل کشی فرمان: این نوع کابل کشی، وظیفه انتقال سیگنال های کنترلی را  بر عهده دارد.

کابل کشی داده: این نوع کابل کشی، وظیفه انتقال داده ها را در ساختمان بر عهده دارد.

انواع کابل کشی بر اساس محیط

بر اساس محیط ساختمان، کابل کشی ها به دسته های زیر تقسیم می شوند:

کابل کشی داخلی: این نوع کابل کشی، در داخل ساختمان انجام می شود.

کابل کشی خارجی: این نوع کابل کشی، در خارج ساختمان انجام می شود.

انواع کابل کشی بر اساس سایر عوامل

بر اساس سایر عوامل، کابل کشی ها به دسته های زیر تقسیم می شوند:

کابل کشی توکار: در این نوع کابل کشی، کابل ها درون دیوارها یا سقف ها نصب می شوند.

کابل کشی روکار: در این نوع کابل کشی، کابل ها روی دیوارها یا سقف ها نصب می شوند.

کابل کشی زیرزمینی: در این نوع کابل کشی، کابل ها در زیر زمین نصب می شوند.

نکات مهم در کابل کشی

در کابل کشی، نکات مهمی باید رعایت شود تا از عملکرد صحیح کابل کشی اطمینان حاصل شود. این نکات عبارتند از:

کابل ها باید از کیفیت بالایی برخوردار باشند.

کابل ها باید به درستی نصب شوند.

کابل ها باید به طور دوره ای بررسی شوند.

×

سلام! می‌توانم کمکی بکنم؟

 

×