مدیریت هوشمند ساختمان ها، کلین روم و کارخانه جات

مدیریت هوشمند ساختمان ها، کلین روم و کارخانه جات

“BMS” یا Building management system که در فارسی آن را مدیریت هوشمند ساختمان ترجمه کرده اند به مجموعه سخت افزارها و نرم افزارهائی اطلاق ميشود که به منظور مانيتورینگ و کنترل یکپارچه قسمتهای مهم و حياتی درساختمان نصب مي شوند.

شرکت نورساراد سازنده انواع تابلو برق های هوشمند

مدیریت هوشمند ساختمان ها، کلین روم و کارخانه جات

×

سلام! می‌توانم کمکی بکنم؟

 

×