ساخت سنسور فشار اتاق تمیز با نمایشگر رنگی در استان البرز در سایزهای مختلف

اکثر کارخانه نیمه هادی تمیز و کارخانه های آماده سازی دارویی باید به سطح تمیزی 100 برسند و سطح تمیزی اتاق عمل باید 1000 باشد که برای سنجش به سنسور فشار اتاق تمیز nor-857 نیاز دارند.

یک شرط مهم برای حفظ پاکیزگی محیط، حفظ فشار دیفرانسیل مشخص بین محیط عمل و لایه ایزوله است. .برای جلوگیری از گرد و غبار ریز خارج از اتاق تمیز، فشار تفاضلی حدود 15pa باید توسط یک سنسور فشار اتاق تمیز بین اتاق تمیز و لایه ایزوله حفظ شود. یعنی حد فشار دیفرانسیل برای اتاق تمیز یا استاندارد دیفرانسیل فشار اتاق تمیز 15pa است.

اتاق تمیز انتهای فشار مثبت و لایه ایزوله انتهای فشار منفی است. با توجه به نشتی و باز شدن ورودی و عوامل دیگر، فشار اتاق تمیز کاهش می یابد. سنسور دیفرانسیل فشار اتاق میکرو تمیز آلفا می تواند نظارت مداوم فشار محیط تمیز اتاق را انجام دهد و این تغییر را تشخیص دهد و سیگنال را به مرکز کنترل برگرداند و فن تقویت کننده را برای تقویت اتاق تمیز راه اندازی کند.

مشخصات سنسور دما و رطوبت شرکت نورساراد

 

دیدگاهتان را بنویسید

×

سلام! می‌توانم کمکی بکنم؟

 

×