ساخت انواع اینترلاک با سناریو مورد نیاز مشتری برای اولین بار در ایران

ساخت انواع اینترلاک با سناریو مورد نیاز مشتری برای اولین بار در ایران

ساخت انواع اینترلاک با سناریو مورد نیاز مشتری برای اولین بار در ایران

شرکت نورسا راد، یکی از شرکت های پیشرو در زمینه ساخت انواع اینترلاک ها است.

این شرکت با پیگیری اهداف ذیل، ارکان فعالیت خود را مبتنی بر تخصص گرائی، کیفیت، استفاده از تکنولوژی روز با توجه به اصل یادگیری مستمر و شایستگی های فنی مدیریتی بنا نهاد است شرکت نورساراد توانسته است با تولید اینترلاک از صفر تا صد در ایران بومی سازی کرده و  این سیستم را در صنایع اتاق تمیز و داروسازی به سر انجام برساند.

 

ساخت انواع اینترلاک با سناریو مورد نیاز مشتری برای اولین بار در ایران

 

ساخت انواع اینترلاک با سناریو

 

×

سلام! می‌توانم کمکی بکنم؟

 

×