اجرای سینی کابل در تهران

اجرای سینی کابل در شهرک صنعتی برکت

اجرای سینی کابل در شهرک صنعتی برکت

اجرای سینی کابل به صورت دو طبقه برای جداسازی جریان ضعیف و فشار ضعیف کابل ها برای تجهیزات اداری و اتاق تمیز به مساحت 3 هزار متر در شهرک صنعتی برکت

 

×

سلام! می‌توانم کمکی بکنم؟

 

×